Woning Index Calculator

Toelichting

Welke waarde wordt er berekend?

De waarde die berekend wordt is gebaseerd op de gemiddelde prijsstijging in een regio. De waarde geeft dus meer een trend aan dan dat deze direct gebruikt kan worden om de waarde van een woning te bepalen. Niettemin is de berekende waarde zeer nuttig ter ondersteuning van een Vastgoedprofessional om de juiste waarde te berekenen.

Voor wie is deze tool bedoeld?

Deze tool is ontwikkeld voor de Vastgoedprofessionals van Vastgoedpro, de beroepsorganisatie voor Vastgoedprofessionals. De tool is echter voor iedereen vrij beschikbaar. Vraag uzelf wel af of u de waarden juist kunt interpreteren. Bij twijfel, raadpleeg vooral een Vastgoedprofessional.

Bent u op zoek naar een Vastgoedprofessional voor aankoop, verkoop of taxatie? Klik dan hier.

Op basis van welke gegevens wordt de berekening gemaakt?

Bij de berekening wordt uitgegaan van de kwartaal gegevens van het CBS. Vanaf 1996 wordt de gemiddelde prijsstijging per regio bijgehouden. Deze is verwerkt in een index waarbij het jaar 2010 als 100 wordt aangehouden. Deze tabel wordt algemeen gezien als het beste uitgangspunt om gemiddelde prijsstijgingen te berekenen.

Het CBS loopt altijd enige maanden achter. Wanneer u een peildatum neemt die later is dan een datum bekend bij het CBS wordt uitgegaan van het laatst bekende kwartaal bij het CBS.

Wat houdt het landelijk prijsniveau in?

Dit is een landelijk gemiddelde van alle woningen in Nederland. Hoewel dit wel een weergave geeft van een landelijk trend is het ongeschikt om een lokale trend weer te geven. De regionale verschillen zijn daarvoor te groot. Het wordt alleen weergegeven om het regionaal prijsniveau in perspectief te zetten. Dit omdat in nieuwsberichten wel vaak wordt gesproken over het landelijk prijsniveau. Zo kunt u direct zien in hoeverre de geselecteerde regio afwijkt van de overall trend.

Waarom wordt er geen rekening gehouden met het type woning?

Prijspeilcijfers per type woning zijn alleen beschikbaar op landelijk niveau en niet op regionaal niveau. De verschillen tussen landelijk en regionale cijfers zijn echter dusdanig dat het geen zin heeft deze te gebruiken.